ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. วัดใดที่มิใช่วัดหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนฯ    วัดมหาธาตุ วัดสุทัศน์   วัดพระแก้ว

2. ผู้มีเลือดกลุมใดที่สามารถรับได้เฉพาะเลือดกลุ่มที่ตนมี แต่สามารถให้เลือดแก่คนทุกกลุ่มได้
A   B       AB    O

3. เหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นตกต่ำอย่างหนักในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.1987 จนทำให้มูลค่าหุ้นในนิวยอร์กลดลงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียว เรียกว่า

เอพริลฟูลเดย์    แบล็กมันเดย์       โบรกเกอร์เดย์   เบรกดาวน์เดย์

4. เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลกประดิษฐ์ขึ้นในประเทศใด

จีน     ญี่ปุ่น ฮินดู คริสต์


5. ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร

อิสลาม   พุทธ     ฮินดู  คริสต์

6. ต้นไม้ชนิดใดที่มีการแยกต้นตัวผู้กับต้นตัวเมีย

มะละกอ ชบา ส้ม     มะลิ

7.ทัชมาฮาลซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของโลกตั้งอยู่ที่เมืองใด

อักรา    พาราณสี    ชัยปุระ  บอมเบย์

8.มิชชันนารีอเมริกันที่ทำความเจริญรุ่งเรืองแก่การพิมพ์ของไทยคือ

หมอสมิธ    หมอบรัดเลย์

หมอไรเตอร์  หมอมัลคอม

9.นักพากย์ภาพยนตร์คนใดที่ได้รับฉายาว่า "มนุษย์หกเสียง"

นายสิน สีบุญเรือง (ทิดเขียว) ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร  

รอง เค้ามูลคดี สมจินต์ ธรรมทัต

10. นางสาวไทยคนแรกคือใคร

กันยา เทียนสว่าง    วณี เลาหเกียรติ   เรียม แพศยนาวิน   อาภัสรา หงสกุล