ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. สมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับการค้นพบรอยพระพุทธบาทในสมัยของ........

พระเจ้าทรงธรรม พระบรมไตรโลกนาถ

พระเพทราชา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

2. รูปพระศรีมหาโพธิ์เป็นตราประจำจังหวัดใด

พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี

ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี

3. การคิดค้นอะไรที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1793 ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของการค้าทาสในสหรัฐอเมริกา

เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องปั่นฝ้าย

ปั้นจั่นรถไฟ เครื่องทำความเย็น

4. รางวัลแหนบทองคำ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ใคร

ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการกรุงเทพมหานคร


5. ข้อใดไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น

เทมปุระ อุด้ง

บั่นแบ๋ว ซูชิ

6. ประเทศใดที่พิมพ์หนังสือพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในโลก

จีน อังกฤษ

ฝรั่งเศส เยอรมนี

7. พ.ศ. 2542 คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ิประกาศให้ใครได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อชุมชนในการขจัดความยากจน (Race Against Povertry Awards Ceremony) ซึ่งถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

มุกดา อินต๊ะสาร คำเดื่อง ภาษี

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

8. ประมุขของประเทศสิงคโปร์ คือ

นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี

สุลต่าน พระราชาธิบดี

9. รอยเตอร์ (Reuters) เป็นชื่อของอะไร

องค์กรอนุรักษ์ หนังสือพิมพ์

สำนักข่าว ธนาคารพาณิชย์

10. นักชกชาวไทยคนใดที่ได้รับเกียรติบรรจุชื่อไว้ในหอเกียรติคุณ (The International Boxing Hall of Frame) สหรัฐอเมริกา

โผน กิ่งเพชร แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์

เขาทราย แกแล็กซี่ สมรักษ์ คำสิงห์