ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ปี พ.ศ.เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด

พระพทธเจ้าประสูติ พระพุทธเจ้าตรัสรู้

พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระพทธเจ้าเริ่มเผยแผ่ศาสนา

2. ปี ค.ศ. เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด

พระเยซูสมภพ พระเยซูเผยแผ่ศาสนา

พระเยซูสวรรคต ไม่มีข้อถูก

3. โคลนนิ่งของแกะดอลลี่ เป็นการแบ่งเซลล์ที่เกิดจากเซลล์ร่างกายของอวัยวะส่วนใด

เต้านม รังไข่

มดลูก กล้ามเนื้อ

4. "วิสัยทัศน์" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษในข้อใด

concept idea

attitude vision


5. ใครเป็นนักแสดงคนที่ 5 ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์สองปีติดกัน

แจ๊ก นิโคลสัน ทอม ครูซ

ดัสติน ฮอฟแมน ทอม แฮงก์

6. เหตุการณ์ใดที่ทำให้รัฐบาลต้องลาออกทั้งชุด

นายกรัฐมนตรีตาย รัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ

รัฐมนตรีลาออก รัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจ

7. บริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทส่วนบุคคล ใช้ตัวย่อใดต่อท้ายชื่อบริษัท

Ltd. Plc.

Tld. Lpc.

8. พรรคใดไม่ได้อยู่ในกลุ่มพรรคการเมืองที่รวมตัวกันและใช้ชื่อว่า กลุ่มพรรคเอสเอ็มอี

ชาติไทย เอกภาพ

ราษฎร กิจสังคม

9. เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในสมัยปัจจุบัน อยู่ที่ใด

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก

แคนาดา อียิปต์

10. จักรพรรดิญี่ปุ่นใช้ดอกไม้ชนิดใดเป็นตราประจำพระองค์

ซากุระ ท้อ

เบญจมาศ บ๊วย