ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ใครคือทูตยูนิเซฟคนแรกของประเทศไทย

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายอานันท์ ปัญยารชุน

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นางสาวภรทิพย์ นาคหิรัญกนก

2. มหาวิทยาลัยใดมอบปริญญาเศรษฐศาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่นายบิลล์ คลินตัน ประธานนาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในการมาเยือนประเทศไทยในปีการญจนาภิเษก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. รถยนต์ FIAT ผลิตจากประเทศใด

อังกฤษ ฝรั่งเศส

อิตาลี ญี่ปุ่น

4. พระพุทธรูปปางไสยาสน์ คือพระพุทธรูปประจำวันของผู้ที่เกิดวันใด

จันทร์ อังคาร

ศุกร์ เสาร์


5. ถังขยะที่ทาง กทม. วางไว้เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะเปียก คือถังสีใด

เหลือง เขียว

ดำ ส้ม

6. นายโทนี่ แบลร์ ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่หนุ่มที่สุดในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ ถามว่านายโทนี่ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกฯ ในขณะอายุเท่าใด

35 ปี 39 ปี

43 ปี 45 ปี

7. การเสียภาษีในการดำเนินธุรกิจต้องชำระให้แก่หน่วยงานใด

กรมสรรพสามิต กรมการค้าภายใน

กรมสรรพากร กรมแรงงาน

8. โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีสัญลักษณ์ของจังหวัดใด

ขอนแก่น มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

9.คำว่า "กาสร" แปลว่าอะไร

คนชื่อ ดอกไม้

วัว ควาย

10. การฝึกสมาธิแบบ อานาปาณสติ คือ

การนับลูกประคำ การกำหนดลมหายใจ

การเพ่งจ้องวัตถุ การแผ่เมตตา