ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ถนนสีลมได้ชื่อว่า ถนนธุรกิจการเงิน แล้วถนนใดได้ชื่อว่าถนนธุรกิจประกันภัย

นราธิวาสราชนครินทร์ สาทร

วิทยุ รัชดาภิเษก

2. เครื่องตีหรือขยับเป็นจังหวะในการขับเสภา เรียกว่า

ตะโพน จ้องหน่อง

กรับ จะเข้

3. สามัญชนไทยคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีของไทย ถือหนังสือเดินทางทูตไปเยือนประเทศต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี คือ....

อาภัสรา หงสกุล ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อรอนงค์ ปัญญาวงศ์

4. ประเทศใดได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเดินทางผ่านคลองปานามา

สหรัฐอเมริกา ปานามา

คอสตาริกา เวนาซุเอลา


5. ประเทศใดที่ได้รับฉายาว่า ดินแดนพระอาทิตย์ไม่ตกดิน

นอร์เวย์ ญี่ปุ่น

อังกฤษ ฮอลันดา

6. หากต้องการละข้อความในบรรทัดที่อยู่เหนือขึ้นไป ต้องใช้เครื่องหมายใด

ไข่ปลา ยติภังค์

สัญประกาศ บุพสัญญา

7. คำว่า robot แปลว่า หุ่นยนต์มาจากภาษาเชก robota ซึ่งแปลว่าอะไร

การเป็นทาส แข็งแรง

อดทน เชื่อฟัง

8. อำเภอสุไหงโก-ลก อยู่ในจังหวัดใด

สตูล ปัตตานี

นราธิวาส ยะลา

9. ผู้ใดแต่งเพลงเขมรไทรโยค

หลวงสารานุประพันธุ์ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ

10. สนธิสัญญาแวร์ซายส์ เป็นสนธิสัญญาระหว่าง...

ฝรั่งเศลกับเยอรมนี ฝรั่งเศสกับอักษะ

เยอรมนีกับอักษะ เยรมนีกับสัมพันธมิตร