ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. telescope แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร

กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์

กล้องส่องทางไกล กล้องสำรวจ

2. "Tops" เป็นสัญลักษณ์ของการจำหน่ายสินค้าประเภทใด

เครื่องเขียน ซูเปอร์มาร์เกต

เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย

3. ถ้าต้องการสอบถามเกี่ยวกับเพลิงไหม้ ต้องกดหมายเลขโทรศัพท์ใด

191 193

195 199

4. กระทรวงสาธารณสุขใช้อะไรเป็นตราประจำกระทรวง

พระวิษณุกรรม พระดุลพ่าห์

พระรามทรงรถ รูปงูพันคบเพลิง


5. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งล่าสุด (23 ก.ค.43) มีผู้สมัครทั้งสิ้นกี่คน

12 คน 18 คน

23 คน 25 คน

6. หลัก "ไตรลักษณ์" ในพุทธศาสนากล่าวถึง

ศีล-สมาธิ-ปัญญา อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา

สมุหทัย-นิโรธ-มรรค เมตตา-มทิตา-อุเบกขา

7. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่มีเรือขนส่งระหว่างประเทศมากที่สุด

ไทย สิงคโปร์

มาเลเซีย อินโดนีเซีย

8. ทอง 1 สลึง หนักกี่กรัม

2 กรัม 3.75 กรัม

15 กรัม 25 กรัม

9. โรเบิร์ต โอเวน ชาวอังกฤษ ให้กำเนิดอะไร

สหกรณ์ รถจักรไอน้ำ

สภากาชาด กติกาฟุตบอล

10. เสื้อยืดลากอสต์หรือตราจระเข้ เป็นเครื่องหมายการค้าของชาติใด

ฝรั่งเศล สหรัฐอเมริกา

อิตาลี อังกฤษ