ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. โรงเรียนแห่งแรกที่มิชชันนารีชาวอเมริกันจัดตั้งขึ้นสำหรับเด็กชาย คือโรงเรียนใด

กรุงเทพคริสเตียน เซนต์คาเบรียล

อัสสัมชัญ เซนต์จอห์น

2. อาชีพกัลบก หมายถึงอาชีพใด

ยามชายฝั่ง ช่างตัดผม

ช่างก่อสร้าง พรานล่าสัตว์

3. กระบวนการถอดถอน (inpeachment) พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประธานาธิบดี ผู้พิพากษา ฯลฯ ออกจากตำแหน่งฐานกระทำผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง ในสหรัฐฯ ใครเป็นผู้ไต่สวนพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา

อัยการรัฐ กระทรวงยุติธรรม

4. ในภาษาอังกฤษ ใช้สรรพนามเรียกเรือดด้วยเพศใด

หญิง ชาย

ไม่ระบุเพศ เรียกได้ทั้งสองเพศ


5. โปรแกรมสำหรับติดต่อกับเพื่อนในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อสนทนาหรือส่งข่าวสารให้กัน ใช้ตัวอักษรย่อว่า....

JCL LAN

ICQ RTM

6. ประเทศที่มีภาษาพูดมากที่สุดคือประเทศใด

จีน อินเดีย

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย

7. นายเชสเตอร์ เอฟ.คาร์ลสัน เป็นผู้ประดิษฐ์อะไร เมื่อ ค.ศ.1935

โทรศัพท์ โทรทัศน์

ถุงเท้า เครื่องถ่ายเอกสาร

8. ข้อใดไม่ใชชื่อบริษัทประกันภัย

ไทยนำสิน ไทยสมุทร

ไทยพาณิชย์ ไทยประสิทธิ์

9. นามปากกาของ ม.ล.บุปผา กุญชร คือ

ช่อลัดา ดอกไม้สด

ก.สุรางคนางค์ เรียมเอง

10. ดอกคำใต้ของทางภาคเหนือหมายถึงดอกอะไร

กระถินหอม ทองกวาว

จาน งิ้ว