ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ในการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอล เมื่อผู้เล่นนำลูกบอลฝ่าฝ่ายตรงข้ามไปวางหลังเส้นประตูของฝ่ายตรงข้าม ที่เรียก่า ทัชดาวน์ (touchdown) จะได้คะแนนกี่แต้ม

1 แต้ม 3 แต้ม

5 แต้ม 6 แต้ม

2. พีจีเอ เป็นรายการการแข่งขันของกีฬาชนิดใด

กอล์ฟ เทนนิส

ฟุตบอล มวย

3. เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสคนใดที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ลาลูแบร์ ม. เซอร์วาเลีย เดอโชมองต์

คอนสแตนติล ฟอลคอน โรงลังก์ ยัคมินส์

4. เมืองตลาดขวัญ ปัจจุบันคือจังหวัดใด

ปทุมธานี จันทบุรี

สมุทรสาคร นนทบุรี


5. จมูกปลาหลด เป็นชื่อของ....

ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ปลาชนิดหนึ่ง

โรคริดสีดวงจมูก สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง

6. แม่น้ำโขงไหลลงทะเลที่ประเทศใด

ไทย ลาว

เขมร เวียดนาม

7. พระราชวังไกลกังวลอยู่ในจังหวัดใด

สกลนคร นราธิวาส

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

8. ลูกโทน หมายถึง

ลูกคนสุดท้อง ลูกคนหัวปี

คนลูกเดียว ลูกชายคนโต

9. ภควัทคีตา เป็นคัมภีร์ศาสนาที่มีอายุก่อนคริสตกาล ราว 300 ปี ถามว่าคัมภีร์นี้ร้อยกรองด้วยภาษาใด

สันสกฤต บาลี

อาหรับ ไทย

10. สถานที่ใดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระบุรพมหากษัตริย์

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ปราสาทพระเทพบิดร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์