ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. ชนชาติใดที่สอนคนไทยทำถ้วยชามสังคโลก

ขอม จีน ลังกา ญวน

2.พระศาสดาของศาสนาคริสต์คือใคร

พระศิวะ พระเยซู พระนารายณ์   พระอัลเลาะห์

3.กษัตริย์องค์ใดที่เป็นผู้สร้างกรุงเทพมหานคร

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. ถ้าต้องการชมการเล่นสะบ้าจะหาดูได้ที่ใหน

ชุมชนชาวมอญ ชุมชนชาวจีน ชุมชนชาวกะเหรี่ยง

ชุมชนชาวลาว

5. ประเพณีชักพระเป็นประเพณีของชนภาคใด

ภาคเหนือ   ภาคกลาง   ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.ประเพณีชิงเปรตนิยมทำกันในเดือนใด

เดือน ๕ เดือน ๘ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒

7.ประเพณีโยนบัวของจังหวัดสมุทรปราการนิยมทำกันในเทศกาลใด

เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่

8.อาณาจักรใดที่เป็นภาคอีสานในปัจจุบัน

ศรีวิชัย ละโว้ ทวารวดี โคตรบูรณ์

9.คำว่า par avion บนซองจดหมายเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า.......

ลงทะเบียน ด่วนพิเศษ ลับเฉพาะ ส่งทางอากาศ

10.เขื่อนปากมูลอยู่จังหวัดใด

ลพบุรี   อุบลราชธานี สุรินทร์    มหาสารคาม