ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ก๊าซชนิดใดที่จำเป็นต่อการเผาไหม้

ออกซิเจน    ไนโตรเจน ไฮโดรเจน   คาร์บอนไดออกไซด์

2. อาหารที่เรียกว่า กระเพาะปลา ทำมาจากส่วนไหนของปลา
ถุงลม   หนัง       ครีบ    ตับ

3. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์รถสามล้อ

พระยาภิรมย์ภักดี    เลื่อน พงษ์โสภณ      

เลิศ เศรษฐสิริ    พระยาภาสกรวงษ์

4. ชนชั้นหรือกลุ่มคนอาชีพใดที่ได้ฉายาว่า "ฐานันดรที่ 4"

พระมหากษัตริย์และขุนนาง      บรรพชิตทางศาสนจักร

คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา นักหนังสือพิมพ์


5. เลขโรมันตัวใดมีค่ามากที่สุด

XC   XL     LX  XIX

6. ในประเทศไทย การไฮด์ปาร์กมีขึ้นครั้งแรกที่ไหน

สนามไชย สนามหลวง สนามเป้า     ลานพระบรมรูปทรงม้า

7.ผู้ที่ทำหน้าที่ถือถุงอุปกรณ์ในกีฬากอล์ฟ เรียกว่าอะไร

โปร    พาร์   คิตตี้  แคดดี้

8.วันชาติไทยคือวันที่เท่าไร

1 มกราคม    13 เมษายน 

24 มิถุนายน  5 ธันวาคม

9.จังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 1 คือ

นครราชสีมา เชียงใหม่    กาญจนบุรี ตาก

10. ชาร์ลส์ เอ็ม ชุลส์ คือผู้สร้างการ์ตูนชุดใด

พีนัทส์    ทอมกับเจอรี่     มิกกี้เมาส์    กราฟิลด์