ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. กัลยานมิตร มีความหมายว่าอย่างไร

มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความขยันหมั่นเพียน

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีเพื่อนเป็นคนดี

2.สิ่งที่ทำให้สลารเปลี่ยนสถานะได้มากที่สุดคือข้อใด

ความชื้น แสงแดด ควันดำ   ความเย็น

3.ไฟฟ้าสถิตเกิดจากอะไร

ปฏิกิริยาเคมี แบตเตอรี  การขัดสี ไดนาโม

4. กีฬาฟุตบอลยุคปัจจุบันได้รับการกำหนดกติกาการเล่นครั้งแรกจากประเทศใด

ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน บราซิล

5. ปลาเป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุด

เกลือแร่   วิตามิน   โปรตีน ไขมัน

6.ผู้ที่บวชเป็นพระสงฆ์จะต้องมีอายุเท่าไร

ไม่ต่ำกว่า 7ปี ต่ำกว่า 20 ปี 20 ปบริบูรณ์ ไม่กำหนดอายุ

7.การถวายของแด่พระสงฆ์ เรียกว่าอะไร

ประเคน บิณฑบาต ตักบาตร ถวายของ

8." ฆราวาส " หมายถึงบุคคลในข้อใ

พระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่ครองเรือน นักบวชทุกศาสนา ผู้ที่นับถือพุทธศาสนา

9.ปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติที่มีการควบแน่น

การเกิดรุ้งกินน้ำ การเกิดน้ำค้าง การต้มน้ำ การเกิดพายุ

10.นักแสดงคนใดเคยเป็นสมาชิกกลุ่มสโมสรผึ้งน้อยมาก่อน

แคทลียา อิงลิช  ศิริลักษณ์ ผ่องโชค แอน ทองประสม   พรชิตา ณ สงขลา