ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. ใครเป็นเจ้าของวลี "คล้ายนัก คล้ายนักขอรับ"

นายทรงอานุภาพ เพื่อนต้น เจ๊กฮวด กำนันช้าง

2.อานุเสาวรีย์หลักสี่บางเขนสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ใด

ดพื่อระลึกถึงทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑

เพื่อระลึกถึงตำรวจที่เสียชีวิตคราวปราบกบฏบวรเดช

เพื่อระลึกถึงทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตในสงครามอินโดจีน  

เพื่อระึลกถึงผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒

3.ดาวเทียมสปุตนิก ๑ เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกและเป็นของประเทศใด

สหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา   อังกฤษ ฝรั่งเศส

4. แหล่งพลังงานชนิดใดที่ใช้ในดาวเทียม

เซลล์แสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงเหลว ไดนาโม แบตเตอรี่

5. โฮจิมินห์ซิตี้ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร

ฮวยฟอง   เว้   ฮานอย ไซ่ง่อน

6.ไทยได้รับการถ่ายทอดจากอินเดียในเรื่องของวัฒนธรรมทางภาษาในข้อใด

อารบิก บาลี-สันสกฤต อาหรับ ชวา

7.แม่น้ำสายใดของจีนที่ยาวที่สุด

ฮวงโห แยงซีเกียง ซินเกียง ซีเกียง

8.ภาษาใดของจีนที่ใช้ในราชการ

ไหหลำ ฮกเกี้ยน แมนดาริน จีนกลาง

9.เงินของญี่ปุ่นคือข้อใด

เยน เซน หยวน เปโซ

10.พยัญชนะ " ฌ " อยู่หน้าพยัณชนะตัวใด

ฎ   ญ