ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. โบราณสถานที่เคยเป็นกรณพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาและมีชื่อเสียงอันเลื่องคือที่ใด

เขาพระวิหาร ปราสาทนครวัด เจดีย์ชะเวดากอง เขาพนมรุ้ง

2.กษัตริย์หรือผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอิสลามหมายถึงใคร

ซาร์ ซาบาร์ ตรังกา   สุลต่าน

3.เครื่องหมายใดใช้กำกับอักษรย่อ

จุลภาค มหัพภาค   ยัติภังค์ เสมอภาค

4. นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาว คือใคร

กาลิเลโอ หลุยส์ ปาสเตอร์ นิวตัน เอดิสัน

5. วัดเลียบ เป็นชื่อเดิมของวัดใด

วัดราชประดิษฐ์   วัดราชโอรส   วัดราชบพิธ วัดราชบูรณะ

6.แขกที่โพกหัว ไว้ผมและหนวดเครายาว เรียกว่า.......

แขกสิกข์ แขกมุสลิม แขกเปอร์เซีย แขกพราหมณ์ฮินดู

7.นวนิยายเรื่องใดที่ไม่ใช่นิยายรางวัลซีไรท์

เวลาในขวดแก้ว ปูนปิดขวด เจ้าจันทร์ผมหอม แกงเขียวหวาน

8.แกงชนิดใดไม่ใส่กะทิ

แกงเทโพ แกงป่า แกงคั่ว แกงเขียวหวาน

9.ชาวพม่าที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคือใคร

อูอองซาน อองซานซูจี นายพล ตันฉ่วย อูถั่น

10.ประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มยุโรปใต้

สาธารณรัฐมอลต้า   สาธารณรัฐออสเตรเลีย

สาธารณรัฐโปแลนด์    สาธารณรัฐฝรั่งเศส