ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. "มฤตยูดำ"คือสมญานามของโรคร้ายชนิดใด

เอดส์ อหิวาตกโรค มะเร็ง กาฬโรค

2.ไทยเสียพระตะบอง เสียมราช ศรีโสภณ ให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อ........

แลกสิทธิทางการศาล แลกสิทธิทางการฑูต

แลกสิทธิทางการค้า   แลกกับเอกราช

3.ใครคือผู้สำเร็จราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์(ดิศ)  

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ(ทัด) พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์(วร)

4. การเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ค.ศ. ทำได้โดยลบตัวเลข พ.ศ. กับเลขใด

๒๓๔ ๔๓๒ ๕๓๒ ๕๔๓

5. ผลไม้ชนิดใดที่ใช้กินกับ "ปลาแห้ง"

มะม่วงสุก   กล้วย   แตงโม มะละกอ

6.ยุงชนิดใดที่มีนิสัยหกินในเวลากลางวัน

ยุงบ้าน ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงลาย

7.พระธาตุใดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีของกษัตริย์สองอาณาจักร คือ

พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุเจดีย์ศรีสองรัก พระธาตุเชิงเงิน

8คนไทยจัดอยู่ในชาติพันธุ์ใด

นิกรอยด์ มองโกลอยด์ คอเคซอยด์ สลาฟ

9.พม่ามีตำแหน่งประมุขของประเทศเรียกว่าอะไร

ประธานาธิบดี พระมหากษัตริย์ สุลต่าน พระราชาธิบดี

10.ประเทศใดมอบสะพานมิตรภาพไทย-ลาวให้เป็นของขวัญ

แก่ประเทศไทยและประเทศลาว

ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ    ออสเตรเลีย