ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. ว่าวจุฬาเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด

ธนบุรี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น

2.คำว่า ฮินดู มีความหมายว่าอะไร

ผู้รักสันติภาพ ผู้ประสบความสำเร็จ

ผู้ละเวนการเบียดเบียน   ผู้ซึ่งตัดกิเลส

3.ข้อใดที่กำหนดให้ต้องทำหลังวันออกพรรษา

ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน   เวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา

4. รางวัลพริตซ์เกอร์ (Pritzker Prize) มอบให้แก่ผู้ประกอบอาชีพใด

สถาปนิก นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ จิตรกร

5. ข้อใดใช้อักษรย่อผิด

น.ส.พ.  ร.ฟ.ท.   ซม. ก.ท.ม.

6.ข้อใดเป็นสัตว์ป่าสงวน

ช้าง-สมเสร็จ ควายป่า-เสือ กระต่าย-พยูน เก้งหม้อ-นกกระเรียน

7.ตำแหน่งเสนาบดี ทำหน้าที่เหมือนกับตำแหน่งใดในปัจจุบัน

อธิบดี รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรัฐมนตรี

8.หนังสือเล่มใดไม่ใช่ผลงานของสุนทรภู่

สุภาษิตสอนหญิง นิราศภูเขาทอง พระอภัยมณี สังข์ทอง

9.องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตั้งอยู่ในประเทศใด

ไทย อินเดีย กัมพูชา ศรีลังกา

10.ดินสอเบอร์ใดดำที่สุด

HB   2B 4B    6B