ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. จังหวัดใดที่ปลายี่สกเป็นสัตว์น้ำขึ้นชื่อจนนำมาเป็นสัญลักษณ์ป้ายถนน

ราชบุรี เพรชบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี

2.ข้อใดมิใช่แก้ว 7 ประการ อันเป็นเครื่องหมายของพระเจ้าจักรพรรดิ

คฑาแก้ว จักรแก้ว ม้าแก้ว   นกแก้ว

3.เขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี มีชื่อเสียงในด้านใด

หินงอกหินย้อย แหล่งอาศัยของค้างคาว   ธารน้ำใต้ถ้ำที่สวยงาม

แหล่งอาศัยของปลาถ้ำ

4. รูปปั้นที่มีคนปั้นมากที่สุดในโลกคือ........

เลนิน เหมาเจ๋อตุง โฮจิมิน พระพุทธรูป

5. สัตว์สองชนิดที่จะนำมาเลี้ยงไว้กับช้างเผือก เพราะถือว่าเป็นของคู่บุญและ

ป้องกันสิ่งอวมงคล คือสัตว์ชนิดใด

ลิงเผือก,กาเผือก  กาเผือก,แมวเผือก   แมวเผือก,สุนัขเผือก

สุนัขเผือก,ลิงเผือก

6. อาณาจักรล้านนาไทยมีเมืองอะไรเป็นราชธานี

เชียงใหม่ เชียงราย เชียงแสน เชียงตุง

7.วรรณกรรมสมัยสุโขทัยที่เกี่ยวกับศาสนาคือวรรณกรรมเรื่องใด

ไตรภูมิพระร่วง พระไตรปิฎก พระมาลัย พระเวชสันดรชาดก

8.องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี 2000 เป็นปีอะไร

ปีสิ่งแวดล้อมโลก ปีผู้สูงอายุโลก ปีสากลแห่งสุขภาพ

ปีสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพ

9.กษัตนิย์พระองค์ใดกำเนิดกิจการเสือป่า

รัชกาลที่๕ รัชกาลที่ ๖ รัชการที่ ๗ รัชกาลที่ ๙

10.ภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในโลกคือภาษาใด

อังกฤษ   จีน ฮินดี    อาหรับ