ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. ขนมชนิดใดที่เดิมนิยมทำเฉพาะในเทศกาลสารท

กะละแม ลอดช่อง ข้าวเหนียวแก้ว กระยาสารท

2.กลุ่มการเมืองระหว่างประเทศข้อใด ต้องยุติบทบาทไป

เพราะการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต

กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด องค์การนาโต

องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ   องค์การสันนิบาตชาติอาหรับ

3.เมืองไทยรู้จักวิชาการถ่ายรูปเป็นครั้งแรกในสมัยใด

รัชกาลที่2 รัชกาลที่3  รัชกาลที่4 รัชกาลที่5

4. ดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติคือดอกอะไร

พุทธรักษา ธรรมรักษา ราชพฤษ์ ชัยพฤษ์

5. วันก่อนวันพระเรียกว่าวันอะไร

วันธรรมสวนะ   วันโกน   วันสุกดิบ วันเนา

6.Stars and Stripes เป็นชื่ออะไร

เพลงชาติอังกฤษ ธงชาติสหรัฐ อาคารรุฐสภาออสเตรเลีย

รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส

7.ส่วนใดของต้นข้าวที่งอกพ้นเมล็ดออกมาก่อน

รากอ่อน รากแก้ว ใบเลี้ยง ยอดอ่อน

8. 1 กุรุด มีจำนวนเท่าใด

4 โหล 8 โหล 12 โหล 20 โหล

9.นักร้องคนไหนที่ร้องเพลง "พกเมียมาด้วยเหรอ"

ดาว มยุรี อาภาพร นครสวรรค์ จิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ

ยุ้ย ญาติเยอะ

10.วันเดือนดับคือวันใด

แรม 1 ค่ำ  แรม 8 ค่ำ แรม 12 ค่ำ   แรม 15ค่ำ