ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. เมืองเชียงใหม่มีอายุกี่ปีแล้ว

300 ปี 500 ปี 700 ปี 900 ปี

2.รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ใคร

ดาราภาพยนตร์-โทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์

นักเขียนวรรณกรรมเยาวชน  นักเขียนสารคดี

3.หน่วยงานใดใช้หมีแพนด้าเป็นสัญลักษณ์

WW F WSPA   IWRB FOE

4. เทศกาลเมืองคานส์ เป็นเทศกาลเกี่ยวกับอะไร

ประกวดภาพยนตร์ ประกวดเต้นแซมบ้า ประกวดร้องเพลง

ประกวดนางงาม

5. เครื่องมือชนิดใดที่ใช้จับปลาไหล

แงบ   ด้วง   ลัน อีทุบ

6.น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากอะไร

แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ที่มีต่อดวงจันทร์

แรงดึงดูดของโลกที่มีต่อดวงจันทร์

แรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก

แรงโน้มถ่วงของโลก

7.งานจองพาราของชาวไทยใหญ่ คืองานบุญใดของชาวไทย

เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ บวชเณร

8.ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หากพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า 4 คืบ

พยากรณ์ว่า............

ปีนั้นน้ำจะมากสักหน่อย ปีนั้นน้ำจะปริมาณพอดี

ปีนั้นน้ำน้อย ปีนั้นจะเกิดเหตุทุพภิกภัย

9.การเล่นตีลูกขนไก่ซึ่งพัฒนามาเป็นแบดมินตันในปัจจุบัน เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศใด

อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส อินเดีย

10.ชาวอเมริกันใช้ดอกไม้ชนิด เป็นดอกไม้ประจำชาติ

ลิลลี่   คาร์เนชั่น กุหราบ    ทิวลิป