ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. ปีอธิกสุรทิน หมายถึงอะไร

ปีที่มี 365 วัน  ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน

ปีที่โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

ปีที่โลกออกห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด

2.ชื่อจังหวัดใดแปลว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข"

อุทัยธานี สุโขทัย

ยโสธร   พิษณุโลก

3.ภาพยนตร์เรื่อง เดอะบีช ที่แสดงนำโดย ลีโอนาโด ดีคาร์ปริโอ

ถ่ายทำที่ใดในในประเทศไทย

อ่าวมาหยา เกาะพีพี    อ่าวพระนาง เกาะภูเก็ต

4. กรีนพีช กลุ่มอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกใช้อะไรเป็นยานพาหนะ

เดินทางรณรงค์ไปทั่วโลก

เฮริคอปเตอร์   เรือ รถไฟ รถยนต์

5. เขาชีจรรย์ในจังหวัดชลบุรีมีความสำคัญอย่างไร

แหล่งหินที่ทำครกอ่างศิลา  

สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง  

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา ถ้ำค้างคาว

6.รัชกาลใดที่ทรงเปลี่ยนให้ใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) แทนรัตนโกสินศก (ร.ศ.)

รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7

7.เลนส์ชนิดใดถ่ยภาพมุมกว้างได้ดี

28 มม. 50 มม. 80 มม. 125 มม.

8.อีวิตา เปรอง เป็นใคร

ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง

นักร้องฝรั่งเศสที่จำหน่ายเทปได้มากกว่า 10 ล้านม้วน

ภรรยาประธานาธิบดีอาร์เจนตินา

สตรีชาวสเปนคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล

9.การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด

สุริยุปราคา น้ำขึ้นน้ำลง จันทรุปราคา กลางวันกลางคืน

10.ใครคือคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล "การศึกษาเพื่อสันติภาพ" องค์กาารยูเนสโก

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม  สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ โสภณ สุภาพงษ์ 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)