ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. รัฐบาลประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย

เพราะเหตุผลใด

เพราะเป็นวันก่อตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 

เพราะเป็นวันที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโก

เพราะเป็นวันคล้ายวันราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เพราะเป็นวันปีใหม่เดิมของไทย

2.เชอร์เน็ต (sherbet) คืออาหารชนิดใด

เหล้าหลังอาหาร น้ำแข็งหวานเย็น

สังขยาฝรั่ง  สลัดผลไม้

3.ใครคือนักกีฬายิมนาสติก

สมาน จ. จาตุรงค์ แทมริน ธนสุกาญจน์ 

อมรเทพ แววแสง รัฐพงศ์ ศิริสานนท์

4. กลุ่มดาวคันไถมีทั้งหมดกี่ดวง

5 ดวง  6 ดวง 7 ดวง 8 ดวง

5. ต้นไม้ชนิดใดที่ได้ฉายาว่า "ซากุระเมืองไทย"

นางพญาเสือโคร่ง   ชมพูพันธุ์ทิพย์   ชมพูภูคา พุดตาน

6.อัตราส่วนพื้นน้ำกับพื้นดินของโลกเท่ากับ

1:3 3:1 3:2 4:1

7."ไขพระวิสูตร" เป็นคำราชาศัพท์ แปลว่า

เปิดปิดม่านโดยวิธีไข ใช้มือเลิกม่าน

ไขกุญแจเปิดห้อง ปล่อยน้ำที่ขังอยู่ให้ไหล

8.ตะปูชนิดใดที่ใช้ตอกสังกะสี

ตะปูหัวกลม ตะปูหัวมน ตะปูหัวตัด ตะปูหัวร่ม

9.ขี้ตะกอนที่จักเกรอะอยู่ที่ก้นกาต้มน้ำเรียกว่าอะไร

ตะกรุด ตะกรัน ตะไคร่ สนิม

10."แจ๋ว วรจักร" เป็นนามปากกาของใคร

สง่า อารัมภีร  ชาลี อินทรวิจิตร

สมาน กาญจนะผลิน   ทวีพงษ์ มณีนิล