ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนใด

มาแตร์เดอี  วชิราวุธวิทยาลัย ภปร. ราชวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย

2.เส้นเมริเดียนรอบโลกมีกี่เส้น

90 เส้น 120 เส้น

180 เส้น  360 เส้น

3." ฝาแฝดกับโลก " หมายถึงดาวดวงใด

ดาวศุกร์ ดาวพุธ   ดาวยูเรนัส ดาวอังคาร

4. การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งล่าสุด(2000) เป็นการแข่งขันครั้งที่เท่าไร

11 12 13 14

5. สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่อายุยืนที่สุด

กุหราบ อัญชัน เฟื่องฟ้า พุทธรักษา

6.ข้อใดเรียงลำดับความสูงของพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศในแผนที่

จากที่ต่ำไปจนถึงสูงได้ถูกต้อง

เหลือง,เขียว,ส้ม,น้ำตาล เขียวแก่,เขียวออ่น,เหลือง,น้ำตาล ฟ้า,เขียว,น้ำตาล,ส้ม

ขาว,เหลือง,เขียว,น้ำตาล

7.การวัดความดันเลือดต้องวัดที่ใด

การบีบตัวของหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดดำ หลอดเลือดแดง

8.สมัยที่ยังไม่มีแปรงสีฟัน คนไทยสมัยโบราณใช้อะไรทำความสะอาดฟัน

ขี้เท่า ชั่วโมงเต็ม น้ำมะกรูด กิ่งข่อย ปูนขาว

9.''เตาไฟแช่แข็ง'' หมายถึงดวงดาวใด

ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเสาร์ ดาวพุธ

10.นายมนตรี พงษ์พานิช เคยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใด

ชาติพัฒนา กิจสังคม ชาติไทย เสรีธรรม