ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

1. ประเทศที่มีอาณาเขตติดกับสิงคโปร์คือประเทศใด

ไทย  มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย

2.ม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมอย่างไร

ตัวผู้ออกไข่ ตัวเมียออกสเปิร์ม ตัวเมียออกไข่ มีการปฏิสนธิภายใน

ม้าน้ำตัวเมียออกลูกเป็นตัว   ม้าน้ำตัวผู้ออกลูกเป็นตัว

3.ศิลปินคนใดที่สร้างผลงานในแนวอิมเพรสชั่นนิสม์

ไมเคิลแองจาโล ลีโอนาโด ดา วินชิ   ซัลวาดอร์ ดาลี วินเซนต์ แวนโกะ

4. เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ชื่อว่าอะไร

จาการ์ตา  สุมาตรา บาหลี ปาเล็มบัง


5. สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่อายุยืนที่สุด

นกแก้วมาคอว์สีฟ้า  หมีสีน้ำตาล   มังกรโคโมโด สุนัขจิ้งจอกแดง

6.กระเพาะอาหารย่อยอาหารใดมากที่สุด

แป้ง น้ำตาล โปรตีน ไขมัน

7.รำวงเป็นการละเล่นที่พัฒนามาจากอะไร

รำเซิ้ง ฟ้อนรำ รองเง็ง รำโทน

8.โลกหมุรอบตัวเอง 1 รอบ กินเวลาเท่าไร

24 ชั่วโมงเต็ม 23 ชั่วโมง 50 นาที 23 ชั่วโมง 56 นาที 24 ชั่วโมง 2 นาที

9.ดินชนิดใดเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช

ดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนปนทราย

10.กระบวนการบรรยายกลอนประเภทใด ที่มีกระบวนโลมเล้า

เสาวรจนี  นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง    สัลลาปังคพิสัย