ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันใด

จันทร์   อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์

2. นกชนิดใดที่ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพ

นกนางนวล นกพิราบ นกกระเรียน  นกเงือก

3.ทางหลวงสายเหนือมีชื่อว่าอะไร

เพชรเกษม มิตรภาพ   พหลโยธิน สุขุมวิท

4. พระพิฆเณศเป็นเครื่องหมายของมหาลัยใด

มหาลัยศิลปากร   มหาลัยสงขลานครินทร์ มหาลัยเกษตรศาตร์ มหาลัยขอนแก่น


5. นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษของไทย ถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศใด

จีน  อังกฤษ  ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

6.อนุเสาวรีย์ใดที่ปรากฏอยู่ด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 10 บาท

อนุเสาวรีย์พระเจ้าตากสิน อนุสรณ์ดอนเจดีย์ พระบรมรูปทรงม้า

อนุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช

7.กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยามีพระนามว่าอะไร

พระนเรศวรมหาราช   พระมหาจักรพรรดิ พระมหินทราธิราช พระเจ้าเอกทัศน์

8.หินชนิดใดลอยน้ำได้

หินแกรนิต หินพัมมิช หินบะซอลต์

หินดินดาน

9.ผลไม้ชนิดใดให้วิตามินซีมากที่สุดในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน

ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน มะม่วง มะระกอสุก

10. อัญมณีชนิดใดมีสีน้ำเงิน

ไพลีน  บุษราคัม์

เพทาย   โมรา