ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ธาตุลำดับที่ 79 สัญลักษณ์ Au คืออะไร

ดีบุก    ทองคำ ทองแดง   สังกะสี

2. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับอะไร
สังกะสี    ดีบุก        ทองคำ     ทังสเตน

3. ชื่อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ชื่อขนม

ทองหยิบ    ทองชุบ       

ทองเอก    ทองม้วน

4. อินเทลแซต (INTELSAT) เป็นชื่อของอะไร

องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ      องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

องค์การดาวเทียมเพื่อการสื่อสารนานาชาติ


5. ถนนสายใดที่เป็นทางหลวงหมายเลข 3

สุขุมวิท    พหลโยธิน     เพชรเกษม  มิตรภาพ

6. รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์เป็นเวลากี่ปี

40 ปี  41 ปี

42 ปี      43 ปี

7.จังหวัดที่ 73 ของไทยคือจังหวัดใด

มุกดาหาร     พะเยา   ยโสธร  หนองบัวลำภู

8.ทิศประจิมคือทิศใด

ตะวันออกเฉียงใต้     ตะวันตกเฉียงใต้    

ตะวันตก  ตะวันออก

9.รางวัลสำหรับวงการโทรทัศน์ของอเมริกาชื่อว่าอะไร

เอ็มมี่   ออสการ์       แกรมมี่ ลูกโลกทองคำ

10. มาตราวัดฝนแบบไทยที่เรียกว่า "ห่าหนึ่ง" นั้น ใช้ภาชนะใดสำหรับรองรับน้ำฝนกลางแจ้ง

หม้อดิน    บาตร      ตุ่ม    ไห