ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ราชบัณฑิตสถานบัญญัติศัพท์ public hearing ว่าอย่างไร

ประชาพิจารณ์ ประชามติ

ฟังเสียงสาธารณะ ฟังเสียงสาธารณะชน

2. หมาต้อ คือของใช้ชนิดของชาวใต้

ที่ตักน้ำ กระชอน

กระต่ายขูดมะพร้าว ครกตำข้าว

3. ในกีฬาโบว์ลิ่งมีพินทั้งหมดกี่อัน

8 อัน 10 อัน

12 อัน 15 อัน

4. มงกุฎแห่งหนาม (crown of thorns) คือฉายาของพืชชนิดใด

โป๊ยเซียน กุหลาบ

กระบองเพชร แค็กตัส


5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ตราอะไร เป็นตราประจำพระองค์

พระแท่นอัฏฐทิศ พระโพธิสัตว์

มหาวชิราวุธ มหาอุณาโลม

6. ใครแต่งอุปรากรเรื่อง มาดามบัตเตอร์ฟลาย

แวร์ดิ โมซาร์ท

ปุชชินิ วากเนอร์

7. เหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่าเหตุการณ์อะไร

6 ตุลา 14 6 ตุลา 19

14 ตุลา 16 14 ตุลา 19

8. ดาราภาพยนตร์คนใดไม่เคยรับบท เจมส์ บอนด์ 007

ฌอน คอนเนอรี่ แจ๊ก นิโคลสัน

ทิโมที ดัลตัน เพียช บรอชแนน

9. เที่ยวบินแบบชาเตอร์ไฟลท์ เป็นเที่ยวบินอย่างไร

เที่ยวบินในประเทศ เที่ยวบินขาไปขาเดียว

เที่ยวบินที่จอดแวะค้างคืน เที่ยวบินเช่าเหมาลำ

10. สุวรรณวิหาร (Golden Temple) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาใด

สิกข์ พุทธ

พราหมณ์ ฮินดู