ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.น้ำตกที่สูงที่สุดในโลกมีชื่อว่า ..........

ไนแอการา แองเจิล

ตูเกลา โยเซเมติ

2. คูแบร์ แตง เป็นผู้คิดค้นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิก ขึ้นเป็นรูปห่วงห้าห่วง มีสีต่างๆ กัน ซึ่งหมายถึง ทวีปเอเซีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย สีใดต่อไปนี้ที่ไม่มีในสัญลักษณ์

ฟ้า เหลือง

ดำ น้ำเงิน

3. ผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป

50 ปี 60 ปี

70 ปี 80 ปี

4. แรดต่างจากกระซู่อย่างไร

แรดมีนอเดียว กระซู่มีสองนอ

แรดมีนอเป็นกระดูก กระซู่มีนอเป็นกระจุกขนที่รวมตัวกัน

แรดมีหนังเรียบเป็นมัน กระซู่มีหนังหยาบ

แรดไม่มีขน กระซู่มีขนรุงรัง


5.เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือเกาะใด

สุมาตรา บอร์เนียว

กรีนแลนด์ นิวกีนี

6. ผงซักฟอกยี่ห้อแรกที่เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทย (ผลิตในอเมริการาว พ.ศ. 2493) คือยี่ห้อใด

แฟ้บ บรีส

ซันไล เปา

7. ทำไมต้องทำรางรถไฟเป็นท่อนๆ ไม่ทำเป็นท่อนเหล็กยาวต่อเนื่องกัน

เพื่อป้องกันท่อนเหล็กขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน

เพื่อความสวยงาม

ให้เข้ากันได้กับล้อที่ถูกออกแบบแล้ว

ประหยัดพื้นที่

8. ข้อใดคือตัวอักษรย่อของกระแสไฟฟ้าสลับ

aa ac

dc dd

9.พจนานุกรมมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 120 กรมศึกษาธิการได้ให้ผู้ใดเป็นผู้รวบรวม

หลวงประดิษฐ์อักษรนิติ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม พระยาปริยัติธรรมธาดา

10. สวนสัตว์แห่งแรกของโลกเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 มีชื่อเรียกว่า สวนแห่งปัญญา อยู่ในประเทศใด

จีน อินเดีย

อังกฤษ แอฟริกา