ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.อนุสาวรีย์ทหารอาสา สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในการร่วมรบเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ที่ใด

วงเวียนใหญ่ วงเวียน 22 กรกฎาคม

สนามหลวง หลักสี่

2. ผู้คิดประดิษฐ์ตัวพิมพ์อักษรไทยเป็นคนแรกคือใคร

พ่อขุนรามคำแหง พญาลิไท

ร.อ.เจมส์โลว์ หลวงวิจิตรวาทการ

3. น้ำผึ้งได้มาจากเรณูของเกสรดอกไม้ กว่าจะได้น้ำผึ้งถึง 1 ช้อนชา ผึ้งต้องบินไปตอมดอกไม้กี่เที่ยว

6 เที่ยว 60 เที่ยว

600 เที่ยว 6,000 เที่ยว

4. วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ ได้แก่ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว คือวัดใด

วัดเชียงมั่น วัดพระสิงห์

วัดอุโมงค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ


5. พืชชนิดใดที่มีการเพาะปลูกกันมากที่สุดในโลก

ข้าวสาลี ข้าว

มันฝรั่ง อ้อย

6. นักโบราณคดีค้นพบว่ามนุษย์ทำขนมเค้กกินในยุคอียิปต์โบราณ เมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว ถามว่านักโบราณคดีค้นพบหลักฐานจากที่ใด

ยอดเขา ถ้ำ

หลุมศพ วิหาร

7. ในปี พ.ศ. 2456 รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธีเปิดสถานปาสเตอร์ซึ่งเวลานั้นเรียกว่า "ปัสตุรสภา" ถามว่า ปัจจุบันคือหน่วยงานใด.

สถานเสาวภา สภากาชาด

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

8. นายสุนทร สีหะเนิน พนักงานเกษตร ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวจากที่ใดมาคัดเลือกจนได้ข้าวพันธุ์ "ข้าวดอกมะลิ 105" ซึ่งเป็นข้าวนาปีที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดในประเทศ

อ.บางเลน จ.นครปฐม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

อ.เสาไห้ จ.สระบุรี อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

9. สัตว์ชนิดเดียวในโลกที่เห็นแสงอินฟาเรดและอัลตราไวโอเลต คือ....

ปลาทอง จระเข้

เต่า งู

10. ประมาณ 495-435 ปี ก่อนคริสต์ศักราช เอมเพโดคลีส นักปรัชญากรีก ค้นคว้าเกี่ยวกับร่งกายของมนุษย์ และประกาศว่า........เป็นที่ตั้งของชีวิต

สมอง หัวใจ

ปอด ดวงตา