ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. สัตว์ชนิดใดที่บริเวณหน้าผากมีต่อมผลิตสารเฟอโรโมส์ เพื่อปล่อยกลิ่นดังกล่าวไว้ในที่ต่างๆ เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นๆ

แมว สุนัข

ลิง หนูแฮมสเตอร์

2. ปลาเห็ด คืออาหารชนิดใด

ปลาร้า ทอดมัน

ปลาป่น ห่อหมกปลา

3. สาเหตุที่แมลงมีขนาดเล็กเพราะถูกจำกัดด้วยระบบหายใจของมัน เนื่องจากแมลงไม่มีอวัยวะใดต่อไปนี้

จมูก ปอด

ปาก หัวใจ

4. เห็ดปลวก หมายถึง

เห็ดโคน เห็ดฟาง

เห็ดหูหนู เห็ดหอม


5. สำนวนใดมีความหมายว่า "คุ้นเสียจนมองข้ามไป"

หญ้าปากคอก เส้นผมบังภูเขา

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ใกล้เกลือกินด่าง

6. Tornado เป็นลมชนิดหนึ่ง เมื่อเริ่มเกิดจะเห็นเป็นลำยื่นลงมาจากใต้ฐานเมฆ ในภาษาไทยเรียกว่า

ลมสลาตัน ลมงวงช้าง

ลมค้า ลมยักษ์

7. สิทธิทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งผู้เป็นต้นประพันธ์ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย เรียกว่า...

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

สิทธิทางปัญญา สิทธิทางการค้า

8. ธนาคารของชาติที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 คือธนาคารใด

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย

9. อัลเฟลด โนเบล ผู้ให้กำเนิดรางวัลโนเบล เป็นผู้ค้นพบวิธีทำอะไรเป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2407

จรวด เครื่องบิน

ไดนาโมต์ ระเบิดนิวเคลียร์

10. พระมหากษัตริย์ไทยที่สำเร็จการศึกษาจากยุโรปเป็นพระองค์แรก คือใคร

รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6

รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8