ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. อุทธยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยคืออุทยานแห่งใด

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว      อุทยานแห่งชาติเขาเขียว   

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

2. คำใดที่ไม่ออกเสียงตรี
ส่อง      แก๊ส          รัก      เกลียด

3. อัลเฟรด โนเบล เจ้าของรางวัลโนเบลเป็นคนชาติใด
เยอรมัน     สวิส         อังกฤษ    สวีเดน

4. พระมเหสีของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอะไร

พระนางสิริมหามายา      พระนางยโสธราพิมพา      

พระนางวิสาขา      พระนางสุชาดา

5. ใบเมเปิลบนพื้นสีขาว เป็นธงชาติของประเทศใด

นิวซีแลนด์     ออสเตรเลีย        เนเธอร์แลนด์     แคนาดา

6. กล้วยบวชชี คำสุภาพใช้คำว่าอย่างไร

เบญจกายแปลง    นารีจำศีล

พระรามลงสรง      หนุมานคลุกฝุ่น

7.สัตว์พาหนะของพระนารายณ์คืออะไร

วัว     หงส์      ครุฑ    กวาง

8.แพทย์ที่ชาวบ้านเรียกว่า หมอดมยา มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าอะไร
อายุรแพทย์     วิสัญญีแพทย์        ศัลยแพทย์    กุมารแพทย์

9.บ้านประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีชื่อว่าอะไร

บ้านมนังคศิลา    บ้านหมอเหล็ง          บ้านนารายณ์บรรทมสินธุ์

บ้านพิษณุโลก

10. หน่วยวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเรียกว่าอะไร
ริคเตอร์     มิกซเตอร์          ควาซาร์    สเตลลาร์