ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ช้างเลี้ยงประเภทใดที่ไม่เคยนำมาใช้งาน

ช้างพัง ช้างขนาย

ช้างสีดอ ช้างเผือก

2. ใครเป็นผู้ให้กำเนิดสภากาชาดสากล

แมรี คูรี อังรี ดูนังต์

หลุยส์ ปาสเตอร์ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

3. จังหวัดใดมีวัดมากที่สุด

นครสวรรค์ นครพนม

พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา

4. ใน พ.ศ. 2422 มีการค้นพบยาชนิดใหม่เพื่อใช้รักษาผู้ติดมอร์ฟีน ยาชนิดนั้นคืออะไร

ยาปฏิชีวนะ พาราเซตตามอน

แอสไพริน โคเคน


5. กีฬามวยไทยกำหนดให้ชกไม่เกินกี่ยก

3 ยก 5 ยก

12 ยก 15 ยก

6. ประเทศใดไม่ได้อยู่ทวีปเอเซีย

ซูดาน คาซัคสถาน

เยเมน ตุรกี

7.อาจารย์ฉ่ำ ทองวรรณ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใด

ขับเสภา   

โขน

การอ่านคัมภีร์ใบลาน

กาาารอ่านหลักศิลาจารึก

8. คำราชาศัพท์ "บ้วนพระโอษฐ์" แปลว่า.....

กระโถน บ้วนปาก ถ่มน้ำลาย แปรงฟัน

9. การกระพือปีกของสัตว์ชนิดใดที่มีการบันทึกไว้ว่ารวดเร็วที่สุด

แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ นก

10. คลีโอพัตรา ราชินีแห่งอียิปต์ผู้เลอโฉม ปลงพระชนม์ชีพด้วยวิธีใด

แทงตัวเอง เชือดข้อมือ ดื่มยาพิษ ให้งูพิษกัด