ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. พ.ศ. 2525 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เริ่มจัดให้มีรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" เป็นประจำทุกปี ผู้ทึ่ได้รับรางวัลคนแรก คือ

ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์

ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

2. นมหมักเชื้อจุลินทรีย์ เรียกกันทั่วไปว่าอะไร

นมเปรี้ยว นมพร่องมันเนย

นมถั่วเหลือง ยาคูลท์

 

3. สิ่งของหรือเงินที่ราษฎรนำมาทดแทนแรงงานหรือทดแทนการเข้าเวรรับราชการ เรียกว่าอะไร

จังกอบ อากร

ส่วย ฤชา

4. ประเทศเมียนมาร์ได้ฉายาว่าดินแดนแห่งอะไร

ดินแดนแห่งทะเลสาบ ดินแดนแห่งป่าไม้

ดินแดนแห่งอัญมณี ดินแดนแห่งพระเจดีย์


5. ตัวเลขตามหลังตัวย่อ ASA และ ISO ข้างกล่องฟิล์ม หมายถึงอะไร

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ระดับความไวแสงของฟิล์ม

จำนวนภาพในม้วนฟิล์ม ระดับอุณหภูมิที่ควรใช้เก็บรักษาฟิล์ม

6. ธนบัตรฉบับละ 50 บาท สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด

พระปรางค์วัดอรุณ พระปรางค์สามยอด

รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5

7. ควีนมัมแห่งอักกฤษ มีอายุเท่าใดในปี ค.ศ. 2000

89 ปี 90 ปี

99 ปี 100 ปี

8. ชาวยุโรปคนแรกในสมัยรัตนโสสินทร์ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ตามแบบขุนนางไทย คือข้อใด

คาโลส เดอ ซิลเวลา (หลวงอภัยพานิช) โปรตุเกส

กัปตันแฮล (หลวงภักดีราชกปิตัน) สหรัฐอเมริกา

โรเบิร์ต ฮันเตอร์ (หลวงอาวุธวิเศษ) อังกฤษ

ฟรานซิส ไลท์ (พระยาราชกปิตัน) อังกฤษ

9. บัณเฑาะว์ แปลว่าาอะไร

กะเทย ผู้ทรงความรู้

ผู้รักสันติ กลองสองหน้าขนาดเล็ก

10. "ปรส." หมายถึง

ประเทศร่วมส่งเสริมสถาบันการเงิน องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน การปฏิรูปและส่งเสริมสถาบันการเงิน