ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. หลวงพ่อโสธร อยู่ที่จังหวัดใด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ยโสธร ปราจีนบุรี

2. คำว่า ทมิฬ (Tamils) แปลว่าอะไร

หอมหวาน ดุร้าย

เข้มแข็ง ผาสุก

3. สารฟลูออไรด์มีอยู่ในสิ่งใด

สบู่ ผงซักฟอก

ครีมนวดผม ยาสีฟัน

4. หมุดเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 อยู่ที่ใด

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลานพระบรมรูปทรงม้า

พระที่นั่งอนันตสมาคม อาคารรัฐสภา


5. ปูมีเลือดสีอะไร

แดง น้ำเงิน

เหลือง ไม่มีเลือด

6. ด่างทับทิมเป็นสารประกอบประเภทใด

ด่าง กรด

เบส เกลือ

7. บนธงชาติจีนมีดาวกี่ดวง

5 ดวง 7 ดวง

11 ดวง 21 ดวง

8. การแสดงวิพิธทัศนา หมายถึง....

การแสดงโขนกลางแจ้ง การแสดงนาฏศิลป์สากล

การแสดงมหรสพหลายชนิดต่อเนื่องในคราวเดียวกัน การแสดงมหรสพสมโภช

9. สุนัขพันธุ์ใดที่ตัวเป็นสีขาวและมีจุดดำทั่วตัว

ดัลเมเชียน แลบราดอร์

อัลเซเชียน โกลเดนรีทรีฟเวอร์

10. กบฏเกือก เป็นกบฏที่เกิดขึ้นในประเทศใด

พม่า อินเดีย

อินโดนีเซีย เขมร