ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. ถ้าธงชาติคู่กับเอกราช รัฐธรรมนูญจะคู่กับอะไร

ยุติธรรม ความสามัคคี

เสรีภาพ ประชาธิปไตย

2.สถาบันใดไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ

เอยูเอ บริติช เคาน์ซิล ทีดีอาร์ไอ เสริมหลักสูตร

3.วัยทอง หมายถึงวัยใด

วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยสูงอายุ

5.ซานา กุสเมา เป็นสักต่อสู้เพื่อเอกราชของดินแดนใด

ติมอร์ตะวันออก ฟิจิ

บอสเนีย คาซัคสถาน


5. กระท่อมกลางนาในภาษาใต้ เรียกว่า

เถียง ขนำ จวน ทับ

6. ชื่อใดไม่ใช่วงปี่พาทย์

เครื่องใหญ่ เครื่องตั้ง

เครื่องห้า เครื่องคู่

7.กระทรวงมหาดไทยใช้รูปใดเป็นตรากระทรวง

สิงห์ สิงโต นกวายุพักตร์ ช้าง

8. นักเขียนคนใดได้รับรางวัลซีไรท์ อายุน้อยที่สุด

ชาติ กอบจิตติ วินทร์ เลียววารินทร์ จิระนันท์ พิตรปรีชา วาณิช จรุงกิจอนันต์

9. กรุงเฮลซิงกิ เป็นเมืองหลวงของประเทศใด

นอร์เวย์ สวีเดน

ฟินแลนด์ ฮังการี

10. ใครเขียนนิยายเรื่อง ตะรุเตา

เกียวโต

โตเกียว

นางาซากิ

ฮิโรชิมา