ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.รถยนต์ยี่ห้อแดวู (Daewoo) เป็นรถของประเทศใด

เกาหลีใต้ ไต้หวัน

ญี่ปุ่น จีน

2. กระบวนการหายใจจะเกิดขึ้นที่ใดของร่างกาย

น้ำเลือด ปอด หัวใจ เซลล์ทุกเซลล์

3.หินตาหินยายอยู่ที่จังหวัดใด

พังงา กระบี่ สุราษฏร์ธานี ตรัง

4.พุทธศาสนานิกายเถรวาท เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า....

มหายาน หินยาน นวยาน วัชรยาน


5.สีธรรมชาติทีใช้ทำขนมช่อม่วง ได้มาจากดอกไม้ชนิดใด

กรรณิการ์ อัญชัน กุหลาบ บานบุรี

6.ฉลากมาตรฐานที่ประหยัดไฟมากที่สุด คือเบอร์อะไร

1 2 3 5

7.ข้อใดไม่ใช่โรคตา

ต้อลำไย ต้อดิน ต้อลิ้นหมา ต้อกระจก

8.ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ อยู่ที่ปราสาทใด

ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทพิมาย ปราสาทพระวิหาร ปราสาทเมืองต่ำ

9."ฟัก" เป็นชื่อตัวละครจากนิยายเรื่องใดของ ชาติ กอบจิตติ

คำพิพากษา พันธุ์หมาบ้า เวลา มีดประจำตัว

10. พระสันตะปาปาก้าวสู่ตำแหน่งด้วยวิธีใด

คริสต์ศาสนิกชนลงคะแนนเลือกตั้ง

เลือกในที่ประชชุมที่ประกอบด้วยพระราชาคณะชั้นคาร์ดินัลในวิหารซิสทีน

ได้รับการคัดเลือกจากพระสันตะปาปาองค์ก่อน

ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ