การทดลองมหัศจรรย์

หน้าที่ 1

ไข่ลอยน้ำ ความร้อนกับอากาศ วัตถุสีดำกับวัตถุสีขาว
 

วีดีโอการทดลอง

    ทำไข่แข็งให้เป็นไข่นิ่ม ( windows media ขนาด  1 MB )  คลิกจ๊ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    เปลวไฟลอยน้ำ  ( windows media ขนาด  842 kB )  คลิกจ๊ะ 

 

 

วีดีโอการทดลอง

   หมึกล่องหน  ( windows media ขนาด  816 kB )  คลิกจ๊ะ 

 

วีดีโอการทดลอง

   แก้วล่องหน     ขนาด  1.2 MB  คลิกจ๊ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

   เข้ากันไม่ได้     ขนาด  1.8 MB  คลิกจ๊ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

   ใหญ่ได้ไง     ขนาด  1.14 MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    เป่ากระดาษแก้ว    ขนาด  1.8 MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    กังหันไฟฟ้าสถิตย์    ขนาด  2.4   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ปืนกล่องฟิล์ม    ขนาด  2.8   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    กฎของโอห์ม   ขนาด   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ลูกตุ้มนาฬิกา   ขนาด  2.9   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ไอน้ำกับหยดน้ำ   ขนาด  1.8   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    การพุ่งของน้ำ    ขนาด  1.8   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    คลื่นเสียง    ขนาด  1.3   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    น้ำเย็นหนักกว่าน้ำอุ่น   ขนาด  1.3   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    การถ่ายเทความร้อน   ขนาด  1.6   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ดินน้ำมันลอยน้ำ   ขนาด  2.24   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ปล่อยวัตถุ   ขนาด  2.6   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    การหมุนของไข่  ขนาด  1.5   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    การเผาไหม้   ขนาด  1.6   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    คว่ำแก้วแล้วน้ำไม่หก   ขนาด  1.46   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    รับน้ำหนัก   ขนาด  1.62   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ความเสถียรภาพ   ขนาด   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    กฎของนิวตัน   ขนาด  1.22   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ขวดบู้บี้   ขนาด  2.28   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    ไข่ลอยน้ำ   ขนาด  1.9   MB  คลิกค่ะ   

 

วีดีโอการทดลอง

    กระป๋องร้องเพลง   ขนาด  1.7   MB  คลิกค่ะ   

 

หน้าที่    1    2    3    4   5

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แผ่นใสการเรียนการสอน วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

 

 

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์

แบบฝึกหัดออนไลน์

ทดสอบออนไลน์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญการทดลองมหัศจรรย์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทดลองมหัศจรรย์