11. วัตถุมวล 2กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว 6เมตร/วินาที ถูกแรงกระทำสม่ำเสมอเป็นเวลา 0.2 วินาที ทำให้วัตถุมีความเร็ว 4.5 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตก จงหาโมเมนตัมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหน่วย นิวตัน . วินาที
3
6
12
15

12. จากข้อ 11 แรงที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดกี่นิวตัน
75
90
120
150

13. นราธรตบลูกเทนนิสที่กำลังลอยเข้าหาตัวในแนวระดับด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ให้สะท้อนกลับออกไปในแนวเดิมด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที โดยลูกเทนนิสกระทบไม้นาน 0.02 วินาที ถ้าลูกเทนนิสมีมวล 0.1 ก.ก. จงหาขนาดการดลของลูกเทนนิส ในหน่วย นิวตัน.วินาที
5
10
15
20

14. จากข้อ 13 แรงเฉลี่ยที่ไม้เทนนิสกระทำต่อลูกเทนนิสเป็นกี่นิวตัน
100
150
200
250

15. นิดขว้างลูกบอลมวล m ด้วยความเร็ว v เข้าชนกับกำแพงในแนวตั้งฉากแล้วลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็วเป็น 2 เท่า ของอัตราเร็วก่อนชน จงหาการดลที่กำแพงกระทำต่อลูกบอลเป็นเท่าไร
mv
2mv
3mv
4mv

16. รถคันหนึ่งเริ่มเบรคขณะมีความเร็ว 20 m/s ถ้ารถวิ่งบนถนนระดับราบที่มี ส.ป.ส.ของความเสียดทาน m=0.50 รถต้องใช้เวลาเบรคนานเท่าไรจึงหยุด ใช้ g = 10 m/s2

2 วินาที
3 วินาที
4 วินาที
5 วินาที

17. รถราง 2 คัน มวล 10 เมกะกรัม และ 20 เมกะกรัม ต่อติดกันด้วยข้อต่อระหว่างตู้รถ และกำลังมีความเร็ว 108 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเบรคทันทีทั้ง 2 คัน จะเกิดแรงเบรค 20 กิโลนิวตัน กระทำระหว่างล้อรถแต่ละคันกับราง จงหาเวลาที่รถใช้เบรคจนหยุด
15.0 วินาที
17.5 วินาที
20.0 วินาที
22.5 วินาที

18. เครื่องบินขับไล่ไอพ่นมวล 6.6 x 103 กิโลกรัม ใช้เวลาวิ่งบนทางวิ่ง 12 วินาที จากอยู่นิ่งจนมีความเร็ว 70 เมตร/วินาที ก็ทะยานขึ้นสู่อากาศได้ภายใต้การกระทำของแรงขับเคลื่อน 40 x 103 N จงหาแรงเสียดทานเฉลี่ยที่กระทำต่อเครื่องบินระหว่างวิ่งบนทางวิ่ง ให้คิดมวลของเครื่องบินคงที่
1.0 x 103 นิวตัน
1.5 x 103 นิวตัน
2.0 x 103 นิวตัน
2.5 x 103 นิวตัน

19. ขณะที่ยานอวกาศมวล 1000 กิโลกรัม อยู่สูงเหนือดวงจันทร์ 1000 เมตร ยานอวกาศก็ล่อนลงในแนวดิ่งไปยังผิวของดวงจันทร์โดยลดความเร็วลงจาก 40 เมตร/วินาทีภายใต้การกระทำของแรงขับเคลื่อน R ซึ่งทำให้เกิดการดล 2 x 105 นิวตัน/วินาที ในช่วงดังกล่าว ถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่บริเวณผิวของดวงจันทร์เป็น 1.6 เมตร/วินาที2 จงหาช่วงเวลาที่ใช้ลดความเร็วนี้
36.25 วินาที
60.00 วินาที
101.25 วินาที
125.00 วินาที

20. ถ้าลูกบอลมวล m วิ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็ว u โดยทำมุม กับเส้นตั้งฉาก ดังรูป ถ้าลูกบอลใช้เวลา t ในการกระทบ แรงเฉลี่ยที่ลูกบอลทำกับกำแพง คือ
0
2 mu cos q/t
2 mu sin q/t
mu cos q/t

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์