แบบฝึกหัด

31. สมเดชนั่งอยู่บนรถไฟที่กำลังแล่นด้วยความเร็วคงตัว ได้โยนลูกหินขึ้นไปในแนวดิ่ง เขาพบว่าลูกหินตกกลับสู่มือในเวลา 2 วินาที ซึ่งขณะนั้นเดชศักดิ์สังเกตเห็นลูกหินหลุดออกจากมือสมเดชทำมุม 30o กับแนวระดับ จงหาว่ารถไฟแล่นด้วยความเร็วเท่าใด
5 m/s
5 Ö3 m/s
10 m/s
10 Ö3 m/s

32. ขว้างก้อนหินจากปลายบนของเนินเอียงซึ่งเอียงทำมุม 30o กับแนวระดับ ด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที ทำมุมเงย 30o กับแนวระดับ จงหาว่าก้อนหินลอยอยู่ในอากาศนานเท่าไร
3 วินาที
6 วินาที
9 วินาที
12 วินาที

33. จากโจทย์ข้อ 32 ก้อนหินจะตกลงบนเนินเอียงไกลจากจุดที่ขว้างเท่าไร
30 เมตร
60 เมตร
120 เมตร
180 เมตร

34. ถ้าต้องการขับรถจักรยานยนต์ข้ามบ่อกว้าง 4.8 เมตร ไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งสูง 3.2 เมตร เขาต้องขับรถด้วยอัตราเร็วอย่างน้อยที่สุดเท่าไร

10 m/s
12 m/s
14 m/s
16 m/s

35. เครื่องบินขับไล่บินในแนวระดับด้วยความเร็ว 300 เมตร/วินาที สูงจากพื้นดิน 1.125 เมตร ต้องการทิ้งระเบิดใส่คลังอาวุธข้าศึก นักบินต้องกดปุ่มระเบิดเมื่อเครื่องบินอยู่ห่างจากคลังอาวุธเท่าไร
750 m
1500 m
3000 m
4500 m

36. วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วและรัศมีคงตัว ข้อความใดไม่ถูกต้อง
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุคงตัว
คาบของการเคลื่อนที่คงตัว
อัตราเร็วเชิงมุมคงตัว
อัตราเร่งของวัตถุคงตัว

37. วัตถุใดก็ตามที่เคลื่อนที่แนววงกลม (ทุกรูปแบบ) จะพบว่า
ความเร็วเชิงมุมมีค่าคงตัวเสมอ
ความเร็วเชิงเส้นเปลี่ยนแปลงเสมอ
ความเร่งลัพธ์มีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลม
แรงลัพธ์มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม

38. วัตถุเคลื่อนที่เป้นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ
ความเร่งเป็นศูนย์
ความเร่งอยู่ในแนวเส้นสัมผัสกับวงกลม
ความเร่งอยู่ในแนวพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
ความเร็วอยู่ในแนวพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง

39. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ สำหรับวัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ความเร่งเป็นศูนย์ อัตราเร่งคงที่
ความเร็วมีทิศตั้งฉากกับความเร่งตลอดเวลา
ความเร่งและแรงมีทิศตรงข้ามกัน
ความเร็วมีทิศเดียวกับแรงที่กระทำ

40. วัตถุมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับมีรัศมี 2 เมตร ด้วยอัตรา 0.25 รอบ/วินาที อัตราเร็วเชิงเส้นของวัตถุนี้มีค่ากี่เมตร/วินาที
0.5

2
8

  M T h A ! 100HOT Sites    

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมคนที่

 

เซ็นชื่อในสมุดเยี่ยมฟิสิกส์ราชมงคล