ทดลองทำข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์

(พลังงาน) 1  

(ฟิสิกส์อะตอม)  2    3   4   5   6  

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่  1    2    3    4   5    6  

การเคลื่อนที่แนวตรง 1    2    3    4   5    6    

สมดุลกล  1   2    3    4    5    6   7    8    9   

การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ   1    2    3   4   5    6    7   8    9    10   

พลังงาน  1  2  3  4  5  6  7  8  

โมเมนตัมเชิงเส้น  1    2    3    4    5    6    7    8     

การหมุน    1    2    3  

ไฟฟ้าสถิต  1   2   3   4   5  ของ นรินทร์ เนาวประทีป

ความร้อน  1    2    3    4   ของ   นรินทร์  เนาวประทีป

 ไฟฟ้าสถิต   1    2    3    4    5    6    7    8    9     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

แม่เหล็กไฟฟ้า    1    2    3    4    5    6    7    8     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า     1    2    3    4    5    6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

 ระแสไฟตรง    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

ฟิสิกส์ทั่วไป  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  ของอาจาร์สำรวย รังสินธุ์

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2538  1    2    3    4    5    6  ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2539  1    2    3    4    5    6  ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2540  1    2    3    4    5    6  ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2541  1    2    3    4    5    6  ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ  สอบวันที่ 8 เมษายน 2541

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2541  1    2    3    4    ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ  สอบวันที่ 11 ตุลาคม  2541

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2542  1    2    3    4    ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ  สอบวันที่ 17  มีนาคม  2542

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2542  1    2    3    4    ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ  สอบวันที่ 13 ตุลาคม  2542

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2543  1    2    3    4    ของทศพล วงศ์อุดม   และ สุขสันต์ ใจซื่อ  สอบวันที่ 14 มีนาคม  2543

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2543  1    3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2543

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2544  1  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2544

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2544  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2544

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2545  1  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2545

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2545  1    3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2545

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2546  1  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2546

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2546  1  2       ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2546

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2547  1  2   3     ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2547

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2543  1    3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2543

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2544  1  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2544

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2544  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2544

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2545  1  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2545

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2545  1    3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2545

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2546  1  2   3   4   ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2546

 ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2546  1  2       ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  ตุลาคม   2546

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE 2547  1  2   3     ของ อาจารย์ ช่วง ทมชิตชงค์   รองศาสตราจารย์ เพลินจิต ทมชิตชงค์  และ น.พ. ประกิตเผ่า  ทมชิตชงค์  สอบ  มีนาคม   2547

ตัวอย่างข้อสอบ  ENTRANCE  2547  1  2   3   4   ของ อาจารย์  จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง   สอบ  ตุลาคม  2547

ตัวอย่างข้อสอบ ENTRANCE  2548   1  2   3   4    ของอาจารย์ มานัส มงคลสุข  Maceducation.com  สอบมีนาคม  2548

เวกเตอร์     1   2    3   ของ  อาจารย์ นิรันดร์ สุวรัตน์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์