71. ยิงลูกบอลจากยอดตึก A ด้วยความเร็ว 40 เมตรต่อวินาที ทำมุมเงย 30 องศากับแนวระดับ ตึก B อยู่ห่างจากตึก A เท่าไร จึงจะทำให้ลูกบอลตกลงที่ฐานของตึก A พอดี ถ้าลูกบอลกระทบผนังตึก B อย่างยืดหยุ่น:
ฟิสิกส์ราชมงคล
72. จากรูป เชือกเบาผูกมวล m ห้อยไว้ที่ปลายไม้ฉาก อยากทราบว่าจะต้องหมุนไม้ฉากแกนดิ่งด้วยอัตราเร็ววินาทีละกี่รอบ เชือกจึงจะเอียง 45 องศากับแนวดิ่ง:
ฟิสิกส์ราชมงคล

73. เครื่องบินบินเป็นวงกลมในแนวดิ่ง โดยมีอัตราเร็วต่ำสุดเป็น 200 เมตรต่อวินาที จงคำนวณหารัศมีวงกลมที่จะทำให้เครื่องบินอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักที่จุดสูงสุดของวงกลม

 

1,000 m/s
2,000 m/s
3,000 m/s
4,000 m/s
ฟิสิกส์ราชมงคล

74. รถจักรยานยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 108 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งตามทางโค้งซึ่งมีรัศมีความโค้ง 100 เมตร ผิวถนนอยู่ในแนวระดับ รถจักรยานยนต์จะเอียงทำมุมกับแนวดิ่งเท่าใดจึงจะไม่ล้ม:

ฟิสิกส์ราชมงคล

75. จากกฏแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันซึ่งใช้ได้กับมวลทุกชิ้นในเอกภพและแรงดึงดูดของโลก โดยแผ่ออกไปในอวกาศ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น ถ้าให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงกลม และให้

=ความเร่งสู่ศูนย์กลางโลกของดวงจันทร์

=ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

=รัศมีของโลก

=รัศมีจากโลกดึงดวงจันทร์

จงพิจารณาความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างไร

ฟิสิกส์ราชมงคล
76. จงหาการกระจัด ความเร็ว และความเร่งของอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่แบบเปิลฮาร์มอนิก ด้วยแอมพลิจูด 5 เซนติเมตร ความถี่ 20 เฮิรตซ์ เมื่ออนุภาคนั้นเคลื่อนที่ได้ในเวลา 0.040 วินาทีจากสมดุล:
- 4.38x10-3 m, -6.26 m/s และ 69.18 m/s2
4.38x10-3 m, 6.26 m/s และ 69.18 m/s2
4.38x10-3 m, -6.26 m/s และ 69.18 m/s2
ไม่มีข้อใดถูก
ฟิสิกส์ราชมงคล

77. จานกลมสม่ำเสมอรัศมี 0.10 เมตร มวล 0.1 กิโลกรัม หมุนรอบแกนหมุนซึ่งไม่มีความเสียดทานเลย ดังรูป มีเชือกพันรอบขอบจานไว้ ออกแรง 0.2 นิวตัน ดึงลงในแนวดิ่ง ความเร่งเชิงมุมของจานและความเร่งในแนวสัมผัสของจุดที่อยู่ริมจานเป็นกี่เรเดียนต่อวินาที2 และกี่เมตรต่อ วินาที2 ตามลำดับ (กำหนดให้ความเฉื่อยของจานเท่ากับ  ):

 

20,2
40,4
4,40
4,4
ฟิสิกส์ราชมงคล
78. ชายคนหนึ่งยืนบนแป้นหมุนซึ่งหมุนรอบแกนดิ่ง ชายคนนี้และแป้นหมุนมีโมเมนต์ความเฉื่อย 8 กิโลกรัม-เมตร2 มือแต่ละข้างถือดัมเบลไว้ข้างละอัน ดัมเบลแต่ละอันมีมวล 2 กิโลกรัม เมื่อเขาเหยียดแขนให้มวลดัมเบลอยู่ห่างจากแกน 1 เมตร แล้วหมุนแป้นจนกระทั่งมีอัตราเร็ว 5 รอบต่อนาที ต่อไปหดแขนให้ดัมเบลอยู่ห่างจากแกนหมุน 20 เซนติเมตร จงคำนวณหาแป้นจะหมุนด้วยอัตราเร็วกี่รอบต่อนาที:
6.0
6.2
6.6
7.3
ฟิสิกส์ราชมงคล
79. เมื่อแขวนมวล M ไว้ที่ปลายเส้นลวดดังรูป จะทำให้เส้นลวดยืดออก 0.12 เปอร์เซ็นต์ของความยาวเดิม ถ้าพื้นที่หน้าตัดของลวดเท่ากับ 0.20 ตารางมิลลิเมตร และมีค่ามอดุลัสของยังเท่ากับ  นิวตันต่อตารางเมตร มวล M จะมีค่าเท่าใด:

 

ฟิสิกส์ราชมงคล

80. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.ความดันในของเหลวขึ้นกับความลึกของของเหลว

ข.ความดันของของเหลวที่ผิวภาชนะมีทิศตั้งฉากกับผิวภาชนะ

ค.ความดันของของเหลวขึ้นกับชนิดของของเหลว

ง.ความดันของของเหลวไม่ขึ้นกับรูปร่างของภาชนะ แต่ขึ้นกับปริมาตร

จ.ความดันเกจของของเหลวที่จุดๆ หนึ่งขึ้นกับความดันบรรยากาศ

ข้อความที่ปรากฏข้างบนนี้มีข้อใดบ้างถูกต้อง:

ข้อ ก ข และ ค
ข้อ ก และ ค
ข้อ จ เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
ฟิสิกส์ราชมงคล

 จาก Modern Compact Physics

ของ อาจารย์ สำรวย รังสินธุ์ และ คมกฤษณ์ ติณจินดา ขอบคุณมากครับ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์