ทดสอบความรู้รอบตัวแบบหลายตัวเลือก

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. สิ่งใดที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
มนุษย์      สัตว์          พืช      แบคทีเรีย

2. การทดลองใดที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์

ใช้แว่นขยายรวมแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นจุดตรงหัวไม้ขีดไฟ สักครู่ต่อมาหัวไม้ขีดติดไฟขึ้น      

กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็น

พลังงานเคมีได้          

กาต้มน้ำวางอยู่กลางแจ้งนานๆน้ำภายในกาจะร้อนและเดือดขึ้นได้เอง      

น้ำแข็งก้อนที่ตั้งไว้ให้โดนแสงอาทิตย์ ต่อมาน้ำแข็งจะหลอมละลายกลายเป็นน้ำจนหมด

3. การผลิตเกลือโดยการฉีดน้ำผ่านลงไปยังบริเวณที่มีโซเดียมคลอไรด์ปนอยู่ แล้วนำน้ำที่ได้ไปตากแดดให้น้ำระเหยไปจนหมดก็จะได้เกลือออกมา เกลือนี้เรียกว่าเกลืออะไร
เกลือดิน       เกลือจืด           เกลือสมุทร      เกลือสินเธาว์

4. เพราะเหตุใดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จึงต้องเก็บไว้ในขวดสีชา

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ง่าย    

ขวดสีชาเป็นขวดที่มีราคาถูกกว่าขวดสีขาวและหาได้ง่ายกว่า          

สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีสมบัติเป็นด่าง เมื่อถูกแสงทำให้เปลี่ยนสภาพเป็นกรดได้ง่าย      

แสงทำให้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แตกตัวเป็นน้ำและก๊าซและออกซิเจนได้ง่าย

5. สารใดที่มีธาตุคาร์บอนและธาตุไฮโดรเจนเพียงสองธาตุเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

มีเทน อีเทน และโพรเทน      

กรดน้ำส้ม กรดซัลฟิวริก และกรดไนตริก         

น้ำเกลือ ไดเอทโค้ก และน้ำแข็งเปล่า      

ข้าวเหนียวมะม่วง ไข่พะโล้ และมาม่ารสหมูสับ

6. น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันชนิดใดที่นำไปกลั่นตามลำดับส่วนแล้วจะได้ออกมาเป็นอันดับแรก
น้ำมันก๊าด      น้ำมันดีเซล         น้ำมันหล่อลื่น      น้ำมันเตา

7. สารเคมีที่เติมลงไปในน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบไม่กระตุก คือสารใด
เฮปเทน      บิวเทน      ออกเทนนัมเบอร์    เตตระเอทิลเลต

8.ก๊าซหุงต้มเป็นก๊าซที่เกิดจากการผสมของก๊าซใด

มีเทนและเพนเทน      โพรเพนและบิวเทน      

อีเทนและมีเทน      บิวเทนและอีเทน

9.ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเกิดขึ้นโดยการยิงสิ่งใด

อนุภาคของนิวตรอนไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก    

อนุภาคของนิวตรอนไปยังนิวตรอนของธาตุเบา         

อนุภาคนิวตรอนไปยังที่อิเล็กตรอนของธาตุหนัก      

อนุภาคของอิเล็กตรอนไปยังโปรตอนของธาตุกัมมันตภาพรังสี

10. ไอโซโทปคือกลุ่มของนิวเคลียสที่มีสิ่งใด

จำนวนนิวตรอนเท่ากัน    

จำนวนโปรตอนเท่ากัน          

พลังงานในการกระตุ้นเท่ากัน      

ปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาเท่ากัน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์